Privacy statement

Salesenmarketingvacatures.nl geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. Salesenmarketingvacatures.nl geeft daarnaast geen garantie of zekerheid wat betreft de banen en de inhoud van het materiaal dat op de site verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid of geschiktheid voor welk bepaald doeleinde dan ook.

Salesenmarketingvacatures.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder inbegrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van Salesenmarketingvacatures.nl of enig materiaal dat op Salesenmarketingvacatures.nl verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van Salesenmarketingvacatures.nl of het desbetreffende materiaal.

Informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit Salesenmarketingvacatures.nl, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Salesenmarketingvacatures.nl.

Salesenmarketingvacatures.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf Salesenmarketingvacatures.nl

Momenteel bewaren wij geen bezoekersgegevens in de vorm van cv’s, IP adressen of andere gerelateerde persoonsgegevens.

Salesenmarketingvacatures.nl is een uitgave van E-xpertise Online, KVK 20154315, geregistreerd onder handelsnaam Salesenmarketingvacatures te Kamer van Koophandel West Brabant.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password