About the Company

Over Wilhelmsen:
Sinds de oprichting in Noorwegen in 1861, is Wilhelmsen uitgegroeid tot een uitgebreide wereldwijd opererende maritieme groep die meer dan de helft van de koopvaardijvloot voorziet van essentiële producten en diensten. Daarnaast leveren wij bemanning en technisch management aan de grootste en meest complexe schepen die ooit hebben gevaren. Wij zetten ons in om de maritieme industrie vorm te geven en zoeken en ontwikkelen ook nieuwe mogelijkheden in de sectoren hernieuwbare energie, offshore en energie. Met duizenden collega’s in meer dan 70 landen ondersteunen we een diverse en inclusieve werkomgeving en gaan we nog een stap verder in competentie, duurzaamheid, innovatie en ongeëvenaarde klantervaringen.

Company Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password